0
 • سبد سفارش کالا

اتحادیه صنف

تاریخ انتشار : ۰۵ بهمن ۱۴۰۱ ساعت ۱۸:۴۸

اولین نشست میز خدمت با حضور آقای علیرضا عباسی رئیس اتحادیه صنف درودگران و مبلسازان تهران

✦ با توجه به لزوم پیگیری مشکلات مالیاتی اعضای صنف درودگران و مبلسازان تهران، اولین نشست میز خدمت با محوریت سازمان مالیاتی، اتاق اصناف تهران، بسیج اصناف کشور، اتاق اصناف تهران و اتحادیه صنف درودگران و مبلسازان تهران با هدف رفع مشکلات مالیاتی اعضای صنف درودگران و مبلسازان تهران با حضور هیات مدیره و بازرس اتحادیه و اعضای واحدهای صنفی بازارهای مبل و ... در مورخ پنجم بهمن ماه در محل اتحادیه برگزار گردید.


✦ در این نشست موثر و کارگشا، اعضا به اعلام مشکلات مالیاتی خود پرداخته که تمهیدات و راهکارهای رفع مشکلات مالیاتی توسط مسئولین مالیاتی ارائه گردید.


✦ شایان ذکر است حضور فعالانه و پیگیرانه بسیج اصناف و بسیج سازمان مالیاتی در برگزاری نشست میز خدمت و ارائه خدمات به اعضا چشمگیر بوده است.


✦ عکس های مربوط به این جلسه را در زیر مشاهده می فرمایید.  اولین نشست میز خدمت با حضور آقای علیرضا عباسی رئیس اتحادیه صنف درودگران و مبلسازان تهران -1
  اولین نشست میز خدمت با حضور آقای علیرضا عباسی رئیس اتحادیه صنف درودگران و مبلسازان تهران -2
  اولین نشست میز خدمت با حضور آقای علیرضا عباسی رئیس اتحادیه صنف درودگران و مبلسازان تهران -3
  اولین نشست میز خدمت با حضور آقای علیرضا عباسی رئیس اتحادیه صنف درودگران و مبلسازان تهران -4
  اولین نشست میز خدمت با حضور آقای علیرضا عباسی رئیس اتحادیه صنف درودگران و مبلسازان تهران -5
  اولین نشست میز خدمت با حضور آقای علیرضا عباسی رئیس اتحادیه صنف درودگران و مبلسازان تهران -6
  اولین نشست میز خدمت با حضور آقای علیرضا عباسی رئیس اتحادیه صنف درودگران و مبلسازان تهران -7
  اولین نشست میز خدمت با حضور آقای علیرضا عباسی رئیس اتحادیه صنف درودگران و مبلسازان تهران -8
  اولین نشست میز خدمت با حضور آقای علیرضا عباسی رئیس اتحادیه صنف درودگران و مبلسازان تهران -9
  اولین نشست میز خدمت با حضور آقای علیرضا عباسی رئیس اتحادیه صنف درودگران و مبلسازان تهران -10
  اولین نشست میز خدمت با حضور آقای علیرضا عباسی رئیس اتحادیه صنف درودگران و مبلسازان تهران -11
  اولین نشست میز خدمت با حضور آقای علیرضا عباسی رئیس اتحادیه صنف درودگران و مبلسازان تهران -12
  اولین نشست میز خدمت با حضور آقای علیرضا عباسی رئیس اتحادیه صنف درودگران و مبلسازان تهران -13