0
  • سبد سفارش کالا

اتحادیه صنف

تاریخ انتشار : ۰۴ بهمن ۱۴۰۱ ساعت ۱۶:۳۲

برگزاری نود و سومین جلسه هیات مدیره اتحادیه صنف درودگران و مبلسازان تهران با حضور آقای علیرضا عباسی رییس اتحادیه، و نیز اعضای هیات مدیره و بازرس و مشاور مالیاتی اتحادیه

           برگزاری نود و سومین جلسه هیات مدیره اتحادیه صنف درودگران و مبلسازان تهران با حضور آقای علیرضا عباسی رییس اتحادیه، و نیز اعضای هیات مدیره و بازرس و مشاور مالیاتی اتحادیه

✤ نود و سومین جلسه هیات مدیره اتحادیه صنف درودگران و مبلسازان تهران با حضور رییس و اعضای هیات مدیره و بازرس و مشاور مالیاتی اتحادیه برگزار گردید.


✤ در این جلسه ضمن بررسی مسائل و مشکلات صنف، در رابطه با اجرای عدالت مالیاتی و رفع مشکلات مالیاتی اعضا بحث و تبادل نظر گزدید و مقرر شد نسبت به برگزاری جلسات مشترک با مسئولین اتاق اصناف و سازمان مالیاتی اقدام شایسته به عمل آید.