0
  • سبد سفارش کالا

اتحادیه صنف

تاریخ انتشار : ۱۲ دی ۱۴۰۱ ساعت ۱۱:۱۶

پیام آقای علیرضا عباسی رئیس اتحادیه صنف درودگران و مبلسازان تهران به صنعتگران و کارآفرینان صنایع چوبی و مبلمان

✦ جناب آقای علیرضا عباسی رئیس اتحادیه صنف درودگران و مبلسازان تهران با کلامی دلگرم کننده و ارائه راهکار، پیامی به صنعتگران و کارآفرینان شاغل در حوزه مبلمان دادند. متن پیام به شرح زیر می باشد.    پیام آقای علیرضا عباسی رئیس اتحادیه صنف درودگران و مبلسازان تهران به صنعتگران و کارآفرینان صنایع چوبی و مبلمان