0
  • سبد سفارش کالا

اتحادیه صنف

تاریخ انتشار : ۲۴ شهریور ۱۴۰۱ ساعت ۱۸:۰۰

سخنان ارزشمند جناب آقای علیرضا عباسی رئیس اتحادیه صنف درودگران و مبلسازان تهران در مورد دلالان و واسطه گران

❃ بنابر گزارش پایگاه خبری کار و کارآفرینی، آقای علیرضا عباسی گفتند: بازار تأمین کننده مواد اولیه به وسیله یک عده دلال و واسطه محاصره شده است به گونه ای که تولیدکننده را مجبور می کنند برای ادامه حیات، مواد اولیه را به چندین برابر بخرند؛ لذا هر روز از سرمایه آن ها کم و در نهایت از چرخه تولید خارج می شوند. سخنان ارزشمند جناب آقای علیرضا عباسی رئیس اتحادیه صنف درودگران و مبلسازان تهران در مورد دلالان و واسطه گران

:کلمات کلیدی
علیرضا عباسی   درودگران     دلال    واسطه