0
  • سبد سفارش کالا

اتحادیه صنف

تاریخ انتشار : ۲۳ شهریور ۱۴۰۱ ساعت ۲۱:۵۷

نامه جناب آقای قاسم نوده فراهانی با موضوع حمایت از شرکت های دانش بنیان و پارک های علمی و فناوری


بسمه تعالیشماره : ۱۴۰۱/۱/۵۳۴۴

تاریخ : ۱۴۰۱/۰۶/۱۲
از: فرمانداری تهران


به: رئیس محترم اتاق اصناف تهران


موضوع: حمایت از شرکت های دانش بنیان و پارک های علمی و فناوری

با سلام و احترام ،


به پیوست تصویر نامه شماره ۱۴۰۱/۵/۲۵۵۶۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۹ معاون محترم هماهنگی امور اقتصادی استانداری تهران منضم به آئین نامه اجرایی بند (ص) تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور پیرامون حمایت از شرکت دانش بنیان و پارک های علمی و فناوری ، جهت بهره برداری و دستور هرگونه اقدام لازم ارسال می گردد .


رضا زارعی

معاون برنامه ریزی و توسعه
نامه جناب آقای رضا زارعی با موضوع حمایت از شرکت های دانش بنیان و پارک های علمی و فناوری


بسمه تعالی
شماره : ۱۴۰۱/۵/۲۵۵۶۰

تاریخ : ۱۴۰۱/۰۵/۱۹
از: استانداری تهران


به: جناب آقای طهرانی / معاون محترم استاندار و فرماندار ویژه تهرانسلام علیکم ،


احتراما ، به پیوست مصوبه هیئت مدیره دولت به شماره ۸۰۷۳۶/ت ۵۹۹۶۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۲ که طی نامه شماره ۱۴۰۱/۱۱/۱۴۸۳۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ در خصوص آئین نامه اجرایی بند (ص) تبصره (۶) ماده واحد ، قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور مبنی بر حمایت از شرکت های دانش بنیان و پارک های علمی و فناوری جهت آگاهی ، هرگونه بهره برداری و اقدام لازم ارسال می گردد .


حشمت اله عسگری

معاون هماهنگی امور اقتصادی
نامه جناب آقای حشمت اله عسگری با موضوع حمایت از شرکت های دانش بنیان و پارک های علمی و فناوری


بسمه تعالی
شماره : ۸۰۷۳۶/ت ۵۹۹۶۲

تاریخ : ۱۴۰۱/۰۵/۱۲
از: دفتر رئیس جمهور


به: وزارت صنعت و معدن و تجارتهیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۰۴/۰۸ به پیشنهاد معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور ( با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارتخانه های نفت ، صنعت ، معدن و تجارت ، جهادکشاورزی ، بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و علوم ، تحقیقات و فناوری ) و به استناد بند (ص) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور ، آئین نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد :آئین نامه اجرایی بند (ص) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور
ماده ۱ ـ در این آئین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند :


۱ ـ شرکت های دانش بنیان و فناور : شرکت های مشمول قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات ـ مصوب ۱۳۸۹ ـ و واحدهای فناور دارای شخصیت حقوقی .


۲ ـ وزارتخانه های مرتبط : وزارتخانه های نفت ، صنعت ، معدن و تجارت ، جهاد کشاورزی ، بهداشت ، درمانو آموزش پزشکی و علوم ، تحقیقات و فناوری .


۳ ـ معاونت : معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور .


۴ ـ سازمان : سازمان برنامه و بودجه کشور .


۵ ـ قانون : قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور .


ماده ۲ ـ منابع اجرای این آئین نامه که به صورت مستقل در خزانه اعمال حساب می شود ، به شرح زیر است :


۱ ـ درآمد حاصل از وصول حقوق ورودی کلیه ماشین آلات و تجهیزات تولیدی ، صنعتی ، معدنی و کشاورزی بخشی از ردیف (۱۱۰۴۰۱) جدول شماره (۵) قانون با عنوان حقوق ورودی سایر کالاها ) .


۲ ـ درآمد حاصل از وضع مالیات بر صادرات مواد معدنی فلزی ـ غیرفلزی ، محصولات نفتی ، کازی و پتروشیمی به صورت خام و نیمه خام در تمام نقاط کشور ( مندرج در ردیف (۱۱۰۵۱۸) جدول شماره (۵) قانون ) که مربوط به درآمد موضوع بند (ث) تبصره (۶) قانون است .


تبصره : وزارت امور اقتصادی و دارایی ( گمرک جمهوری اسلامی ایران ) موظف است هر سه ماه یک بار گزارش میزان این درآمد را به معاونت و سازمان اعلام نماید .ماده ۳ ـ سازمان موظف است متناسب با وصول منابع به شرح ماده (۲ ) این آئین نامه که به تائید خزانه داری کل کشور می رسد ، اعتبار ردیف ( ۲۸ ـ ۵۳۰۰۰۰ ) جدول شماره (۹) قانون ( به شرح جدول شماره (۳۱) قانون ) و طبق موافقتنامه متبادله و با رعایت ساز و کار ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور به معاونت تخصیص دهند :

جدول شماره ۳۱ ـ هزینه های بند (ص) تبصره (۶)

جدول هزینه های بند (ص) تبصره (۶)

ماده ۴ ـ حمایت های موضوع قسمت اول جدول شماره (۳۱) قانون در خصوص پارک ها و مراکز رشد براساس شاخص هایی که توسط معاونت و با همکاری وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری تهیه می گردد ، توزیع می شود .


ماده ۵ ـ در راستای جهش تولید دانش بنیان ( موضوع قسمت اول جدول شماره (۳۱) قانون ) معاونت موظف است از اجرای ، طرح های کلان فناوری و طرح های پیشران فناوری به ویژه در ستادهای توسعه فناوری های راهبردی ، توسعه پارک های علم و فناوری ، مراکز نوآوری و مراکز رشد و افزایش سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی حمایت نماید .


تبصره : معاونت مجازاست طبق جدول شماره (۳۱) قانون ، از شهرک های فناوری ، صندوق های پژوهش و فناوری غیردولتی و شتاب دهنده با رعایت قوانین و مقررات حمایت نماید .


ماده ۶ ـ موضوعات و اقلام مشمول برای بهره مندی از حمایت های این آئین نامه در توسعه و تکمیل زنجیره ارزش ، موضوع قسمت دوم جدول شماره (۳۱) قانون به شرح مندرج در بند (ص) تبصره (۶) قانون تعیین می شود . سایر اقلام و موضوعات مشمول مرتبط با حوزه های مذکور و توزیع بودجه مربوط در این ماده ، براساس تفاهم مشترک معاونت و وزارتخانه های مرتبط از مزایای این آئین نامه بهره مند می شوند .


تبصره ۱ : حمایت های مربوط به توسعه و تکمیل زنجیره ارزش به موارد زیر اختصاص می یابد :


۱ ـ شرکت های دانش بنیان و فناور برای تکمیل زنجیره ارزش و همکاری با سایر شرکت ها و واحدهای تحقیق و توسعه .


۲ ـ خریداران محصولات ، تجهیزات و فناوری های شرکت های دانش بنیان و فناور .


۳ ـ همکاری شرکت های دانش بنیان و فناور با سایر شرکت ها .


۴ ـ صندوق های حمایتی حوزه دانش و فناوری .


۵ ـ پارک های علم و فناوری ، مراکز رشد ، شتاب دهنده ها و مراکز و کارخانه های نوآوری و پردیس های علم و فناوری برای توسعه هسته های فناور .


۶ ـ نهادهای صدور گواهی کیفیت کالا ، خدمات و دانش فنی .


۷ ـ شبکه های خدمات آزمایشگاهی دانش بنیان .


تبصره ۲ : اولویت طرح ها برای حمایت های مربوط به توسعه و تکمیل زنجیره ارزش به موارد زیر اختصاص می یابد :


۱ ـ طرح های که سهم عمده منابع مورد نیاز اجرای آن از منابعی غیر از حمایت های موضوع این آئین نامه تامین شده باشد ( با تاکید بر جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی ) .


۲ ـ طرح های تولید بار اول محصولات دانش بنیان در کشور .


۳ ـ طرح های دارای قراردادهای خرید قطعی با پیش خرید ( خرید تضمینی ) خدمات و محصولات .


۴ ـ طرح های اولویت دار فنارایانه و دانش بنیان در دستگاه های اجرایی .


ماده ۷ ـ تکالیف قانونی وزارت صنعت ، معدن و تجارت در خصوص اجرای ماده (۳۷) قانون رفع مانع تولید رقایت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ، به منظور تکمیل و توسعه زنجیره ارزش ملی تفاهم میان وزارتخانه یادشده و معاونت در سقف اعتبارات وزارت صنعت ، معدن و تجارت مندرج در جدول شماره (۳۱) قانون انجام می شود .


ماده ۸ ـ به استناد بند (۲۴) بخش (ج) تغییرات متفرقه قانون ، مازاد منابع حاصل از منابع موضوع ماده (۲) این آئین نامه و جدول شماره (۳۱) قانون تا سقف یکصد هزار میلیارد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ) ریال به افزایش سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی اختصاص می یابد .


ماده ۹ ـ معاونت مسئول اداری این آئین نامه بوده و موظف است هر سه ماه یک بار گزارش اقدامات انجام شده را به سازمان ارائه نماید .


محمد مخبر

معاون اول رئیس جمهوری
نامه دفنر رئیس جمهور به وزارت صنعت و معدن و تجارت - صفحه اول
نامه دفنر رئیس جمهور به وزارت صنعت و معدن و تجارت - صفحه دوم
نامه دفنر رئیس جمهور به وزارت صنعت و معدن و تجارت - صفحه سوم
نامه دفنر رئیس جمهور به وزارت صنعت و معدن و تجارت - صفحه چهارم