0
  • سبد سفارش کالا

اتحادیه صنف

تاریخ انتشار : ۲۲ شهریور ۱۴۰۱ ساعت ۲۰:۵۸

صحبت های جناب آقای علیرضا عباسی رئیس اتحادیه صنف درودگران و مبلسازان تهران در خصوص اصناف

❃ علیرضا عباسی، رئیس اتحادیه صنف درودگران و مبلسازان تهران گفتند: اصناف بزرگترین نهاد مردمی اقتصاد در کشور است و با تسهیلات و حمایت از آن به راحتی می توان مشکل بیکاری را در کشور حل نمود.


❃ ایشان همچنین خواستار توجه بیشتر دولت، مجلس و همه نهادها به اهمیت استراتژیک اصناف شدند. صحبت های جناب آقای علیرضا عباسی رئیس اتحادیه صنف درودگران و مبلسازان تهران در خصوص اصناف