0
  • سبد سفارش کالا

اتحادیه صنف

تاریخ انتشار : ۱۹ شهریور ۱۴۰۱ ساعت ۱۱:۱۶

افتتاح شعبه جدید گالری مبلمان خانه چوب و هنر با حضور جناب آقای علیرضا عباسی رئیس اتحادیه صنف درودگران و مبلسازان تهران

❃ با حضور علیرضا عباسی رئیس اتحادیه درودگران و مبلسازان شعبه جدید گالری مبلمان خانه چوب و هنر افتتاح شد.


❃ ایشان در حاشیه این افتتاحیه افزودند: باید برای حضور قوی تر و راهبردهای توسعه بازارهای صادراتی بیش از پیش تولیدکنندگان این صنعت آمادگی و مهارت پیداکنند. اکنون از نظر کیفیت در بالاترین سطح استاندارها هستیم ولی باید با هوشمندی و راهبردهای اجرایی بازاریابی بین الملل بتوانیم صنعت چوب کشور را به عرصه بازارهای صادراتی پایدار وارد کنیم.


  افتتاح شعبه جدید گالری مبلمان خانه چوب و هنر با حضور جناب آقای علیرضا عباسی رئیس اتحادیه صنف درودگران و مبلسازان تهران