0
  • سبد سفارش کالا

اتحادیه صنف

تاریخ انتشار : ۱۷ شهریور ۱۴۰۱ ساعت ۱۸:۳۶

علیرضا عباسی رئیس اتحادیه صنف درودگران و مبلسازان تهران: اصناف بزرگترین و بی نظیرترین نهاد کارآفرین در کشور است.

❃ جناب آقای علیرضا عباسی، رئیس اتحادیه صنف درودگران و مبلسازان تهران در سخنی فرمودند: اصناف بزرگترین و بی نظیرترین نهاد کارآفرین در کشور است.


❃ ایشان ادامه دادند ایجاد میلیون ها فرصت شغلی جدید برای جوانان کشورمان در گرو انتخاب مدیرانی موثر در انتخابات های پیشروی اتاق های اصناف است. علیرضا عباسی رئیس اتحادیه صنف درودگران و مبلسازان تهران: اصناف بزرگترین و بی نظیرترین نهاد کارآفرین در کشور است