0
  • سبد سفارش کالا

اتحادیه صنف

تاریخ انتشار : ۱۳ شهریور ۱۴۰۱ ساعت ۱۶:۰۸

نشست بین روسای دو اتحادیه| علیرضا عباسی رئیس اتحادیه درودگران و مبلسازان تهران و حسن احمدیان رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان مبلمان ایران

❃ بین جناب آقای علیرضا عباسی رئیس اتحادیه صنف درودگران و مبلسازان تهران و جناب آقای حسن احمدیان رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان مبلمان ایران نشست هم اندیشی ای برگزار شد.❃ در این جلسه از مسئولان و سیاستگذاران اقتصادی و سیاسی کشور درخواست شد تا توجه بیشتری به صنعت مبلمان که بسیار درآمدزا و اشتغال آفرین می باشد بشود و نیز موانعی که بر سر راه آن وجود دارد تسهیل گردد.


 نشست بین روسای دو اتحادیه| علیرضا عباسی رئیس اتحادیه درودگران و مبلسازان تهران و حسن احمدیان رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان مبلمان ایران