0
  • سبد سفارش کالا

اتحادیه صنف

تاریخ انتشار : ۱۲ شهریور ۱۴۰۱ ساعت ۲۰:۰۱

بسمه تعالیشماره : ۳۳/۱۴۲۷۸۰ج

تاریخ : ۱۴۰۱/۰۶/۰۸
از: اتاق اصناف تهران


به: اتحادیه صنف درودگران و مبلسازان تهران


موضوع: تامین مالی زنجیره ای و تسهیلات مبتنی بر صورتحساب الکترونیکیسلام علیکم ،


احتراما ، پیرو بخشنامه شماره ۳۳/۱۲۳۳۴۰ ج مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ این اتاق موضوع نامه دبیر محترم هیات عالی نظارت بر سازمان های صنفی کشور در خصوص نحوه اعطای تسهیلات به واحدهای صنفی و حذف صورتحساب فیزیکی و جایگزینی آن با صورتحساب الکترونیکی ثبت شده و الزام ثبت فاکتور در سامانه جامع تجارت بدینوسیله تصویر نامه شماره ۷/۰۹/۱۰۱۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۵ اتاق اصناف ایران به پیوست تصویر نامه شماره ۱۳۴۷۶/م/ص مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۰ معاونت محترم هماهنگی و کسب و کار وزارت صنعت ، معدن و تجارت موضوع ابلاغ مصوبات بند ۱۲ از قسمت الف شصت و یکمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در خصوص تامین مالی زنجیره و تسهیلات مبتنی بر صورت حساب الکترونیک جهت اطلاع رسانی و بهره برداری لازم ارسال می گردد .


و من الله التوفیق

قاسم نوده فراهانی

رئیس اتاق اصناف تهران
نامه جناب آقای قاسم نوده فراهانی با موضوع تامین مالی زنجیره ای و تسهیلات مبتنی بر صورتحساب الکترونیکی


بسمه تعالی
شماره : ۷/۰۹/۷۰۱۷

تاریخ : ۱۴۰۱/۰۶/۰۵
از: اتاق اصناف ایران


به: روسای محترم اتاق های اصناف سراسر کشور


موضوع: تامین مالی زنجیره ای و تسهیلات مبتنی بر صورتحساب الکترونیکیسلام علیکم ،


احتراما ، پیرو نامه شماره ۱۲۶۳۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۹ در خصوص الزام ثبت فاکتور الکترونیک صنوف در سامانه جامع تجارت و اهمیت موضوع ، به پیوست تصویر نامه شماره ۱۳۴۷۶/م/ص مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۰ معاونت محترم هماهنگی و کسب و کار وزارت صنعت ، معدن و تجارت جهت بهره برداری ارسال می شود .


با عنایت به اهمیت موضوع و مصوبات ابلاغ شده به بانک مرکزی در خصوص تامین مالی بخش تولید با هدف شفاف سازی منابع و تغییر شیوه اعطای تسهیلات به بنگاه ها ، انتظار می رود مراتب به نحوه مقتضی به اتحادیه ها و واحدهای تابعه اطلاع رسانی شود تا کلیه ذی نفعان از شرایط موجود و مبنای تخصیص تسهیلات در سال جدید اطلاع جامع داشته باشند و بتوانند از منابع موجود کمال بهره را ببرند .


سعید ممبینی
نامه جناب آقای سعید ممبینی با موضوع تامین مالی زنجیره ای و تسهیلات مبتنی بر صورتحساب الکترونیکی


بسمه تعالی
شماره : ۱۳۴۷۶/م/ص

تاریخ : ۱۴۰۱/۰۵/۱۰
جناب آقای شافعی / رئیس محترم اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی ایران


جناب آقای سهل آبادی / رئیس محترم خانه صنعت ، معدن و تجارت ایران


جناب آقای عبدالهی / رئیس محترم اتاق تعاون ایران


جناب آقای ممبینی / رئیس محترم اتاق اصناف ایران


موضوع: ابلاغ مصوبات بند ۱۲ از قسمت ( الف ) شصت و یکمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولتبا سلام و احترام ،


همانگونه که مستحضرید با عنایت به برنامه های ابلاغی وزارت صنعت ، معدن و تجارت و اهمیت تامین منابع مالی مورد نیاز بخش صنعت ، معدن و تجارت ، ( تامین مالی زنجیره ای ) و ( تسهیلات مبتنی بر صورتحساب الکترونیک ) به عنوان یکی از مهمترین پروژه های جاری و تحولی در دستور کار قرار گرفته تا علاوه بر تسهیل دسترسی کسب و کارها به منابع مالی ، منجر به کاهش هزینه های تامین مالی فعالیت های اقتصادی ، شفافیت و هدایت نقدینگی برای بخش تولید و صادرات شود . در همین راستا ، با توجه به پیگیری های انجام شده در وزارت متبوع مصوبات موثری در شصت و یکمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۷ اخذ شده که موارد مرتبط مطابق با بند ۱۲ از قسمت ( الف ) مصوبات به شرح زیر ارائه می گردد .


به منظور تامین مالی بخش تولید و با هدف شفاف سازی منابع پرداخت شده در نظام بانکی ، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری وزارت صنعت ، معدن و تجارت و وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است اقدامات زیر را انجام دهد :


ـ طی سال جاری به گونه ای اقدام نماید تا حداقل ۲۰ درصد کل تسهیلات بخش تولید در سال جاری از طریق تامین مالی زنجیره ای با انواع روش ها از جمله برات ، گام ، فاکتور ، قرارداد ، خرید دین صورت پذیرد .


ـ طی سال جاری به گونه ای اقدام نماید تا حداقل ۷۰ درصد تسهیلات سرمایه در گردش بخش تولید در سال جاری از طریق الزام استعلام فاکتور از سامانه جامع تجارت پرداخت شود .


ـ طی سه ماه نسبت به راه اندازی سامانه های مورد نیاز برای اقدام از سوی شبکه بانکی اقدام نمایند .
نامه ای با موضوع ابلاغ مصوبات بند ۱۲ از قسمت ( الف ) شصت و یکمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت