0
  • سبد سفارش کالا

اتحادیه صنف

تاریخ انتشار : ۱۱ شهریور ۱۴۰۱ ساعت ۱۹:۳۵

صحبت جناب آقای علیرضا عباسی رئیس اتحادیه صنف درودگران و مبلسازان تهران در خصوص بحث حمایت هر چه بیشتر سازمان توسعه تجارت از اصناف تولیدی

❃ جناب آقای علیرضا عباسی رئیس اتحادیه صنف درودگران و مبلسازان تهران گفتند اصناف تولیدی به عنوان یکی از ارکان راهبردی صادراتی کشور باید مورد توجه و حمایت هر چه بیشتر سازمان توسعه تجارت و سایر نهادهای دیپلماسی اقتصادی و صادراتی قرار گیرند. صحبت جناب آقای علیرضا عباسی رئیس اتحادیه صنف درودگران و مبلسازان تهران در خصوص بحث حمایت هر چه بیشتر سازمان توسعه تجارت از اصناف تولیدی