0
  • سبد سفارش کالا

اتحادیه صنف

تاریخ انتشار : ۱۱ شهریور ۱۴۰۱ ساعت ۱۹:۰۵

سخن جناب آقای علیرضا عباسی رئیس اتحادیه صنف درودگران و مبلسازان تهران در رابطه با درصد ظرفیت در حال کار تولیدکنندگان صنایع چوب و مبلمان

  سخن جناب آقای علیرضا عباسی رئیس اتحادیه صنف درودگران و مبلسازان تهران در رابطه با درصد ظرفیت در حال کار تولیدکنندگان صنایع چوب و مبلمان

❃ جناب آقای علیرضا عباسی رئیس اتحادیه صنف درودگران و مبلسازان تهران گفتند با توجه به مشکلات کشور از قبیل تحریم، جنگ اقتصادی و همه این مسائل، تولیدکنندگان صنایع چوب و مبلمان اکنون با ظرفیت ۵۰ تا ۶۰ درصد در حال کار هستند.


  سخن جناب آقای علیرضا عباسی رئیس اتحادیه صنف درودگران و مبلسازان تهران در رابطه با درصد ظرفیت در حال کار تولیدکنندگان صنایع چوب و مبلمان