0
  • سبد سفارش کالا

اتحادیه صنف

تاریخ انتشار : ۱۱ شهریور ۱۴۰۱ ساعت ۱۷:۱۰

جناب آقای علیرضا عباسی رئیس اتحادیه صنف درودگران و مبلسازان تهران از مسئولان امر درخواست کردند که جلوی اجاره بهای گزاف واحدهای صنفی را بگیرند.

❃ جناب آقای علیرضا عباسی رئیس اتحادیه صنف درودگران و مبلسازان تهران در برنامه نظارت و بازرسی های میدانی از واحدهای صنفی مبلمان و صنایع چوبی شرکت کردند.


❃ ایشان گفتند که پس از ارزیابی میدانی به این موضوع رسیدیم که در حال حاضر بالا بودن قیمت مواد اولیه تولید مبل و صنایع چوبی و نیز گزافی بی حد و حساب اجاره بهای واحدهای صنفی، عامل گرانی محصولات چوبی و مبلمان است.


❃ ایشان از مسئولان امر درخواست کردند که جلوی اجاره بهای گزاف واحدهای صنفی را بگیرند.


  جناب آقای علیرضا عباسی رئیس اتحادیه صنف درودگران و مبلسازان تهران از مسئولان امر درخواست کردند که جلوی اجاره بهای گزاف واحدهای صنفی را بگیرند.