0
  • سبد سفارش کالا

اتحادیه صنف

تاریخ انتشار : ۱۱ شهریور ۱۴۰۱ ساعت ۱۶:۲۶

جناب آقای علیرضا عباسی رئیس اتحادیه صنف درودگران و مبلسازان تهران جهت عضویت در هیأت رئیسه اتاق اصناف تهران ثبت نام کردند.

❃ در خبری فوری و مهم جناب آقای علیرضا عباسی رئیس اتحادیه صنف درودگران و مبلسازان تهران جهت عضویت در هیأت رئیسه اتاق اصناف تهران ثبت نام کردند.


❃ برای ایشان در این چالش بزرگ از درگاه خداوند آرزوی موفقیت و مسألت داریم.


  علیرضا عباسی رئیس اتحادیه درودگران و مبلسازان تهران فرمودند: اصناف باید جایگاه راهبردی و اثرگذار خویش را بازیابند.