0
  • سبد سفارش کالا

اتحادیه صنف

تاریخ انتشار : ۱۱ شهریور ۱۴۰۱ ساعت ۱۵:۴۲

علیرضا عباسی رئیس اتحادیه درودگران و مبلسازان تهران فرمودند: اصناف باید جایگاه راهبردی و اثرگذار خویش را بازیابند.

❃ جناب آقای علیرضا عباسی رئیس اتحادیه درودگران و مبلسازان تهران فرمودند: اصناف باید جایگاه راهبردی و اثرگذار خویش را بازیابند.


❃ ایشان همچنین خاطر نشان ساختند باید با بهره از ظرفیت های علمی و فناوری و راهکارهای هوشمندسازی ساختارهای مدیریت نوین را را در در جامعه بزرگ اصناف نهادینه نمود.


  علیرضا عباسی رئیس اتحادیه درودگران و مبلسازان تهران فرمودند: اصناف باید جایگاه راهبردی و اثرگذار خویش را بازیابند.