0
  • سبد سفارش کالا

اتحادیه صنف

تاریخ انتشار : ۰۸ شهریور ۱۴۰۱ ساعت ۲۲:۴۴

نشست مشترک جناب آقای علیرضا عباسی رییس اتحادیه صنف درودگران و مبلسازان تهران با سید مختار حسینی مدیر کل مالیات های جنوب تهران

 نشست مشترک جناب آقای علیرضا عباسی رییس اتحادیه صنف درودگران و مبلسازان تهران با سید مختار حسینی مدیر کل مالیات های جنوب تهران

❃ در این هفته که مصادف با هفته دولت می باشد، جناب آقای علیرضا عباسی رئیس اتحادیه صنف درودگران و مبلسازان تهران به همراه جمعی از اعضای هیات مدیره اتحادیه و نیز هیات مدیره شرکت تعاونی اتحادیه، با سید مختار حسینی مدیر کل مالیات های جنوب تهران و معاونان ایشان در محل این اداره کل برگزار گردید. اعضای محترم در این جلسه در رابطه با موارد مختلفی به بحث و گفتگو با یک دیگر پرداختند، اما مهم ترین مسئله شاید با محوریت دغدغه های ارآفرینان صنعت چوب و مبلمان صورت پذیرفت.


 نشست مشترک جناب آقای علیرضا عباسی رییس اتحادیه صنف درودگران و مبلسازان تهران با سید مختار حسینی مدیر کل مالیات های جنوب تهران