0
  • سبد سفارش کالا

اتحادیه صنف

تاریخ انتشار : ۱۱ امرداد ۱۴۰۱ ساعت ۲۲:۴۴

بسمه تعالیشماره : ۳۳/۱۳۶۴۳۴ ج

تاریخ : ۱۴۰۱/۰۵/۰۳
از: اتاق اصناف تهران


به: اتحادیه صنف درودگران و مبلسازان تهران


موضوع: عدم همکاری با پیمانکار پروژه کالابرگ الکترونیک بدون تائید وزارت صمتسلام علیکم ،


احتراما ، تصویر نامه شماره ۷/۱۱۱/۵۶۹۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۸ و نامه شماره ۷/۱۱۱/۵۸۱۱ مورخ ۱۴۰۱/۵/۱ اتاق اصناف ایران به همراه ضمائم مربوط در خصوص شرکت پیمانکار پروژه کالابرگ الکترونیکی جهت اطلاع رسانی به اعضای صنف تحت پوشش ارسال می گردد .


و من الله التوفیق

قاسم نوده فراهانی

رئیس اتاق اصناف تهران
نامه جناب آقای قاسم نوده فراهانی با موضوع عدم همکاری با پیمانکار پروژه کالابرگ الکترونیک بدون تائید وزارت صمت


بسمه تعالی
شماره : ۷/۱۱۱/۵۶۹۰

تاریخ : ۱۴۰۱/۰۴/۲۸
از: روسای محترم اتاق های اصناف سراسر کشور


به: اتاق اصناف ایران


موضوع: عدم همکاری با پیمانکار پروژه کالابرگ الکترونیک بدون تائید وزارت صمتسلام علیکم ،


احتراما ، نامه شماره ۶۰/۹۷۰۱۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۴ معاونت محترم تجارت و خدمات وزارت صمت ، معدن و تجارت ، در خصوص الزام شرکت پیمانکار پروژه کالابرگ الکترونیکی به انجام هرگونه هماهنگی با فروشگاه ها و واحدهای صنفی جهت اجرای پروژه و نصب سامانه یا اطلاعیه اجرای پروژه در آنها ، صرفا با نامه تائید وزارت صمت ، به پیوست جهت ابلاغ و اطلاع رسانی به اتحادیه های صنفی و اعضای ذیربط آنها ، ارسال می گردد .


سعید ممبینی
نامه جناب آقای سعید ممبینی با موضوع عدم همکاری با پیمانکار پروژه کالابرگ الکترونیک بدون تائید وزارت صمت


بسمه تعالی
شماره : ۶۰/۹۷۰۱۰

تاریخ : ۱۴۰۱/۰۴/۱۴
از: وزارت صنعت ، معدن و تجارت


به: شرکت همراه اولسلام علیکم ،


احتراما ، پیرو نامه شماره ۷۵۹۲/م مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۷ دفتر معاونت اول محترم رئیس جمهور و قرارداد منعقده در تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۸ فیمابین به شماره ۱۲۶۶۳/م /ص موضوع اجرای پروژه کالابرگ الکترونیکی ، تاکنون موارد زیر به این وزارتخانه ارسال نشده است ، و با توجه به اینکه اجرای پایلوت در شهرستان گرمسار با هدف آزمون فرآیندها و سامانه ها بوده است ، بدیهی است قبل از اجرای پروژه در سایر مناطق ، ارائه گزارش پایلوت و دریافت تائیدیه نیز لازم خواهد بود . لذا خواهشمند است موارد زیر طبق قرارداد فیمابین در اسرع وقت ارسال گردد .


۱ ـ اسناد طراحی و معماری طبق بندهای ۱ تا ۳ ماده ۵ قرارداد


۲ ـ ارائه گزارش اجرای پایلوت گرمسار و امکان بررسی نرم افزارها و فرآیندهای اجرا شده در پایلوت


۳ ـ دسترسی به پنل گزارشات مدیریتی پروژه به ویژه پایلوت گرمسار .


ضمنا همان طور که بارها اعلام شده و در بند ۱۲ ماده ۵ قرارداد نیز متعهد شده اید ، هرگونه هماهنگی با فروشگاه ها و واحدهای صنفی جهت اجرای پروژه و نصب سامانه یا اطلاعیه اجرای پروژه در آنها ، با نامه تائید این وزارتخانه انجام شود تا از ناهماهنگی پرهیز شود .


علیرضا شاه میرزائی
نامه جناب آقای علیرضا شاه میرزائی با موضوع عدم همکاری با پیمانکار پروژه کالابرگ الکترونیک بدون تائید وزارت صمت


بسمه تعالی
شماره : ۷/۱۱۱/۵۸۱۱

تاریخ : ۱۴۰۱/۰۵/۰۱
از: اتاق اصناف ایران


به: اتحادیه صنف درودگران و مبلسازان تهران


موضوع: بلامانع بودن اجرای پروژه کالابرگ الکترونیکیسلام علیکم ،


احتراما ، پیرو نانه شماره ۷/۱۱۱/۵۶۹۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۸ به اطلاع می رساند :


با عنایت به ابلاغ تائیدیه معاونت محترم تجارت و خدمات وزارت صمت ، معدن و تجارت به شماره ۶۰/۱۰۳۹۲۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۲ ( پیوست ) ، در خصوص بلامانع بودن اجرای پروژه کالابرگ الکترونیکی توسط پیمانکار ( همراه اول ) ، مقتضی است دستور فرمایند مراتب به نحو شایسته جهت اطلاع رسانی ، هماهنگی و اقدام لازم به اتحادیه صنفی صورت پذیرد .


سعید ممبینی
نامه جناب آقای سعید ممبینی با موضوع بلامانع بودن اجرای پروژه کالابرگ الکترونیکی


بسمه تعالی
شماره : ۶۰/۱۰۳۹۲۳

تاریخ : ۱۴۰۱/۰۴/۲۲
مدیران کل محترم صنعت، معدن و تجارت ۳۱ استان و جنوب کرمان


رئیس محترم اتاق اصناف ایران


رئیس محترم اتحایه فروشگاههای زنجیره ایسلام علیکم


احتراما، پیرو رونوشت نامه شماره ۶۰/۹۷۰۱۰ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲، با توجه به ارسال موارد درخواستی این معاونت از جمله گزارش پایلوت گرمسار از سوی شرکت همراه اول، به این وسیله شروع مرحله اول طرح، شامل ثبت نام و تکمیل اطلاعات فروشندگان به صورت غیر حضوری و آموزش آنان توسط همراه اول قابل انجام است.


لذا با توجه به ابلاغیه های تصمیمات دولت در مورد کالابرگ الکترونیکی و ابلاغ شرح وظایف دستگاه های اجرایی، لازم است اطلاع رسانی و هماهنگی لازم برای واحدهای زیرمجموعه، اتاق های اصناف و اتحادیه های مرتبط در خصوص موارد مذکور در این نامه انجام گردد. در این مرحله، واحدهای صنفی دارای پروانه کسب که حساب بانکی دریافت یارانه آنها به نام صاحب پروانه است می توانند متقاضی عضویت در شبکه توزیع هوشمند و کالابرگ الکترونیکی شده و درخواست خود را به شرح پیوست تکمیل نمایند.


شایسته است همکاری های لازم در خصوص طی مراحل فوق شامل اطلاع رسانی، هماهنگی با اتاق اصناف و اتحادیه ها، آموزش همکاران سازمانی جهت اطلاع و راهنمایی، توجیه و هماهنگی بین دستگاهی در سطح استان با همراه اول به عمل آید. لازم به ذکر است ثبت نام فروشگاههای زنجیره ای به صورت متفاوت انجام خواهد پذیرفت که متعاقبا اعلام خواهد شد.


علیرضا شاه میرزائی
نامه جناب آقای علیرضا شاه میرزائی با موضوع عدم همکاری با پیمانکار پروژه کالابرگ الکترونیک بدون تائید وزارت صمت