0
  • سبد سفارش کالا

اتحادیه صنف

تاریخ انتشار : ۱۱ امرداد ۱۴۰۱ ساعت ۱۹:۳۵

بسمه تعالیشماره : ۲۸/۱۳۶۵۷۱

تاریخ : ۱۴۰۱/۰۵/۰۳
از: اتاق اصناف تهران


به: اتحادیه صنف درودگران و مبلسازان تهران


موضوع: احیاء واحدهای راکدسلام علیکم ،


احتراما ، به پیوست نامه شماره ۱۴۰۱/۱/۳۴۴۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۲ فرمانداری تهران موضوع اهداف و برنامه های ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان در سال جاری منضم به سیمای کلی واحدهای تولیدی استان ( شامل واحد های تولیدی تعداد واحدهای راکد موجود و طرح های صنعتی با پیشرفت فیزیکی ۶۰ درصد ) ارسال می گردد .


شایسته است گزارشی از آخرین اقدامات صورت گرفته در راستای احیای واحدهای راکد و به بهره برداری رساندن طرح های با پیشرفت فیزیکی بالای ۶۰ درصد را به طور مستمر در پایان هر ماه جهت اقدامات بعدی به این اتاق ارسال نمایند .


و من الله التوفیق

قاسم نوده فراهانی

رئیس اتاق اصناف تهران
نامه جناب آقای قاسم نوده فراهانی با موضوع احیاء واحدهای راکد


بسمه تعالی
شماره : ۱۴۰۱/۱/۳۴۴۶

تاریخ : ۱۴۰۱/۰۴/۲۲
از: فرمانداری تهران


به: ریاست اتاق اصناف تهرانبا سلام و احترام ،


به پیوست تصویر نامه شماره ۱۴۰۱/۵/۱۰۱۱۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۴ معاون محترم هماهنگی امور اقتصادی استانداری تهران ( موضوع اهداف و برنامه های ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان در سال جاری منضم به سیمای کلی واحدهای تولیدی استان ( شامل واحدهای تولیدی تعداد واحدهای راکد موجود و طرح های صنعتی با پیشرفت فیزیکی ۶۰ درصد ) ارسال می گردد .


شایسته است دستور فرمائید گزارشی از آخرین اقدامات صورت گرفته در راستای احیای واحدهای راکد و به بهره برداری رساندن طرح های با پیشرفت فیزیکی بالای ۶۰ درصد را به طور مستمر در پایان هر ماه جهت اقدامات بعدی به این فرمانداری ارسال نمایند .


رضا زارعی

معاون برنامه ریزی و توسعه
نامه جناب آقای رضا زارعی با موضوع احیاء واحدهای راکد - صفحه ۱
نامه جناب آقای رضا زارعی با موضوع احیاء واحدهای راکد - صفحه ۲
نامه جناب آقای رضا زارعی با موضوع احیاء واحدهای راکد - صفحه ۳
نامه جناب آقای رضا زارعی با موضوع احیاء واحدهای راکد - صفحه ۴