0
  • سبد سفارش کالا

اتحادیه صنف

تاریخ انتشار : ۲۴ تیر ۱۴۰۱ ساعت ۱۴:۳۱

بازدید جناب آقای عباسی رئیس اتحادیه صنف درودگران و مبلسازان تهران از نمایشگاه بین المللی تهران

بازدید جناب آقای عباسی رئیس اتحادیه صنف درودگران و مبلسازان تهران از نمایشگاه بین المللی تهران

✧ جناب آقای علیرضا عباسی رئیس اتحادیه صنف درودگران و مبلسازان تهران صبح امروز جمعه ۲۴ تیر ماه ۱۴۰۱ به همراه جمعی از اعضای اتحادیه به بازدید از دست آوردهای کارآفرینان مبلمان در اولین روز نمایشگاه بین المللی تهران که در این زمینه برگزار شد، پرداختند.


✧ در این دیدار که ۷ ساعت به طول انجامید، جناب آقای عباسی با تولیدکنندگان و صادرکنندگان صنعت مبل، خبرنگاران و کارشناسان به گفت و گو پرداختند و از برندهای مختلف در زمینه مبلمان بازدید کردند.بازدید جناب آقای عباسی رئیس اتحادیه صنف درودگران و مبلسازان تهران از نمایشگاه بین المللی تهران
بازدید جناب آقای عباسی رئیس اتحادیه صنف درودگران و مبلسازان تهران از نمایشگاه بین المللی تهران
بازدید جناب آقای عباسی رئیس اتحادیه صنف درودگران و مبلسازان تهران از نمایشگاه بین المللی تهران
بازدید جناب آقای عباسی رئیس اتحادیه صنف درودگران و مبلسازان تهران از نمایشگاه بین المللی تهران
بازدید جناب آقای عباسی رئیس اتحادیه صنف درودگران و مبلسازان تهران از نمایشگاه بین المللی تهران
بازدید جناب آقای عباسی رئیس اتحادیه صنف درودگران و مبلسازان تهران از نمایشگاه بین المللی تهران
بازدید جناب آقای عباسی رئیس اتحادیه صنف درودگران و مبلسازان تهران از نمایشگاه بین المللی تهران
بازدید جناب آقای عباسی رئیس اتحادیه صنف درودگران و مبلسازان تهران از نمایشگاه بین المللی تهران
بازدید جناب آقای عباسی رئیس اتحادیه صنف درودگران و مبلسازان تهران از نمایشگاه بین المللی تهران
بازدید جناب آقای عباسی رئیس اتحادیه صنف درودگران و مبلسازان تهران از نمایشگاه بین المللی تهران
بازدید جناب آقای عباسی رئیس اتحادیه صنف درودگران و مبلسازان تهران از نمایشگاه بین المللی تهران
بازدید جناب آقای عباسی رئیس اتحادیه صنف درودگران و مبلسازان تهران از نمایشگاه بین المللی تهران
بازدید جناب آقای عباسی رئیس اتحادیه صنف درودگران و مبلسازان تهران از نمایشگاه بین المللی تهران