0
  • سبد سفارش کالا

اتحادیه صنف

تاریخ انتشار : ۱۱ تیر ۱۴۰۱ ساعت ۱۳:۱۴

بسمه تعالی
شماره : ۳۳/۱۳۱۲۴۴ ج

تاریخ : ۱۴۰۱/۰۴/۰۶
از: اتاق اصناف تهران


به: اتحادیه صنف درودگران و مبلسازان تهران


موضوع: لزوم ترویج ، فرهنگ سازی و توسعه خدمات رایانش ابری و شناخت ظرفیت های آنسلام علیکم ،


احتراما ، تصویر نامه شماره ۱۴۰۱/۳۳۰۲۰۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۱ دستیار ویژه و مدیر حوزه ریاست سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان تهران به پیوست تصویر نامه شماره ۶۰/۶۹۲۵۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۱ سرپرست محترم دفتر خدمات کسب و کار وزارت متبوع در خصوص لزوم ترویج فرهنگ سازی و توسعه خدمات رایانش ابری و شناخت ظرفیت های آن به منظور ضرورت افزایش بهره وری و کاهش هزینه های تمام شده جهت فرهنگ سازی و ترویج مبانی در سازمان ها و صنایع و صنوف کشور جهت اطلاع رسانی و بهره برداری لازم ارسال می گردد .


و من الله التوفیق

قاسم نوده فراهانی

رئیس اتاق اصناف تهران
نامه رئیس اتاق اصناف تهران آقای نوده فراهانی در راستای لزوم ترویج ، فرهنگ سازی و توسعه خدمات رایانش ابری و شناخت ظرفیت های آن


بسمه تعالی
شماره : ۱۴۰۱/۳۳۰۲۰۶

تاریخ : ۱۴۰۱/۰۴/۰۱
از: سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان تهران


به: رئیس محترم خانه صنعت و معدن استان تهران

رئیس محترم اتاق اصناف تهران

روسای محترم ادارات صنعت معدن و تجارت شهرستان های استانبا سلام و احترام ،


به پیوست تصویر نامه شماره ۶۰/۶۹۲۵۸ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۳ سرپرست محترم دفتر خدمات کسب و کار وزارت متبوع در خصوص لزوم ترویج ، فرهنگ سازی و توسعه خدمات رایانش ابری و شناخت ظرفیت های آن ارسال می گردد خواهشمند است با توجه به ضرورت افزایش بهره وری و کاهش هزینه های تمام شده در سازمان ها و صنایع و صنوف کشور دستور فرمائید ضمن فرهنگ سازی و ترویج مبانی رایانش ابری ، این خدمت به درستی به انجمن ها ، اتحادیه های تحت پوشش و همچنین واحدهای صنعتی و صنفی زیرمجموعه اطلاع رسانی گردد .


میر محمدی

دستیار ویژه و مدیر حوزه ریاست
نامه دستیار ویژه و مدیر حوزه ریاست آقای میر محمدی


بسمه تعالی
شماره : ۶۰/۶۹۲۵۸

تاریخ : ۱۴۰۱/۰۳/۱۱
از: وزارت صنعت ، معدن و تجارت


به: معاونین محترم وزیر

روسای محترم مراکز

مدیران کل محترم

روسای محترم سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان

مدیران کل محترم صنعت ، معدن و تجارت استان


به: لزوم ترویج ، فرهنگ سازی و توسعه خدمات رایانش ابری و شناخت ظرفیت های آنسلام علیکم ،


احتراما ، به استحضار می رساند مطابق بررسی ها و مطالعات انجام شده ، علی رغم ضرورت و اهمیت خدمات رایانش ابری به عنوان یکی از ابزارهای فناوری نوین در جهت توسعه کسب و کارها ، متاسفانه بیش از هفتاد درصد مدیران دولتی و خصوصی ، اطلاعات چندانی از خدمات رایانش ابری ندارند . این موضوع اهمیت فرهنگ سازی و توانمند سازی کسب و کارهای کشور و مدیران دستگاه های دولتی را در موضوع رایانش ابری و خدمات آن ، دوچندان می کند . یکی از مهم ترین مزایای رایانش ابری کاهش بسیار محسوس هزینه ها است که می تواند زمینه ساز مصرف صحیح منابع سازمان ها و شرکت ها شده و راه اندازی کسب و کار را در این شرایط اقتصادی ، تسریع نماید . با استفاده از سیستم ابری ، دیگر نیازی به خرید تجهیزات و سرورهای گرانقیمت ، تعبیه مکانی با سیستم خنک کننده مناسب ، پرداخت هزینه های هنگفت برق ، مخاطرات احتمالی امنیتی و استخدام نیروهای IT متخصص برای نگهداری و پشتیبانی از تجهیزات وجود ندارد .


همچنین با استفاده از رایانش ابری زمان ورود به بازار کسب و کارها کاهش یافته و این کم شدن زمان ، باعث کاهش هزینه های تمام شده محصول تولیدی و به تبع آن ، زمینه ساز ایجاد مزیت رقابتی برای محصول می گردد . مطالعات نشان می دهد با استفاده از فناوری های نوین و این خدمت ، حداقل پنجاه درصد از هزینه های راه اندازی زیرساخت فناوری اطلاعات شرکت ها کاهش می یابد . متاسفانه اغلب مدیران دولتی و خصوصی شناخت کافی از این سرویس ندارند و این عدم شناخت و ضعف شرکت های ارائه خدمات رایانش در بازاریابی و فرهنگ سازی ، باعث ضعف این صنعت شده است .


مستدعی است با توجه به ضرورت افزایش بهره وری و کاهش هزینه تمام شده در سازمان ها و صنعت کشور ، ضمن فرهنگ سازی و ترویج مبانی رایانش ابری ، این خدمت به درستی به شرکت ها و سازمان های زیرمجموعه اطلاع رسانی گردد .


از سویی با توجه به لزوم معرفی و ساماندهی ارائه این خدمت توسط شرکت های معتبر ، سامانه توانیران ( سامانه توانمندی ها و اعلام نیازمندی های ایران ) به نشانی اینترنتی https://www.tavaniran.ir جهت ثبت نام شرکت های ارائه کننده خدمات رایانش ابری در دسترس می باشد تا نسبت به ثبت نام و معرفی خدمات خویش اقدام نمایند . لذا خواهشمند است دستور فرمائید اقدامات لازم معمول و نتایج اقدامات به این دفتر منعکس گردد .


امیرحسین اسدی

سرپرست دفتر خدمات کسب و کار
نامه سرپرست دفتر خدمات کسب و کار آقای امیرحسین اسدی
ادامه نامه سرپرست دفتر خدمات کسب و کار آقای امیرحسین اسدی