0
  • سبد سفارش کالا

اتحادیه صنف

تاریخ انتشار : 02 تیر ۱۴۰۱ ساعت 20:43

بسمه تعالی
شماره : 33/130284ج

تاریخ : 1401/04/01
از: اتاق اصناف تهران


به: اتحادیه صنف درودگران و مبلسازان تهرانسلام علیکم ،


احتراما ، تصویر نامه شماره 13943 مورخ 1401/03/24 معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری تهران موضوع کاهش مصرف برق اصناف تجاری در بازه زمانی 25 خرداد تا 15 شهریور سال جاری به منظور اطلاع رسانی به کلیه مراکز و واحدهای صنفی جهت اقدام لازم ارسال می گردد .


و من الله التوفیق

قاسم نوده فراهانی

رئیس اتاق اصناف تهرانآپلود عکس


بسمه تعالی
شماره : 33/130284ج

تاریخ : 1401/04/01
از: معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری تهران


جناب آقای سیجانی ، رئیس محترم سازمان صنعت ، معدم و تجارت استان تهران


جناب آقای نوده فراهانی ، رئیس محترم اتاق اصناف استان تهران


موضوع: کاهش مصرف برق اصناف تجاریبا سلام و احترام،


براساس تصویب نامه هیات محترم وزیران به شماره 26743/ت 59790 هـ مورخ 1401/02/24 در خصوص کنترل بار و پایداری شبکه سراسری برق کشور و همچنین مدیریت مصرف برق ، کلیه اصناف تجاری استان تهران موظفند در بازه زمانی 25 خرداد تا 15 شهریور ماه نسبت به کاهش مصرف برق اقدام نمایند.


لذا به کلیه مراکز از واحدهای تجاری ابلاغ گردد تا اقدامات ذیل انجام پذیرد:


لذا به کلیه مراکز از واحدهای تجاری ابلاغ گردد تا اقدامات ذیل انجام پذیرد:


1 ـ استفاده حداکثری ظرفیت مولدهای برق اضطراری موجود در ساعت 12 الی 16 و هماهنگی شرکت های توزیع برق در خصوص نصب کنتور بر روی مولدهای اضطراری جهت دریافت سوخت و پاداش همکاری بعد از اتمام طرح .


2 ـ خاموش نمودن تاسیسات سرمایشی متمرکز فضاهای مشاعی .


3 ـ کاهش مصرف روشنایی فضاهای داخلی ، محوطه و نمای مراکز تجاری و خودداری از نورپردازی های تزئینی .


4 ـ تنظیم دمای سیستم سرمایشی واحدهای تجاری حداقل بر روی 25 درجه سانتیگراد .


عابد ملکی

معاون هماهنگی امور عمرانیآپلود عکس