0
  • سبد سفارش کالا

اتحادیه صنف

تاریخ انتشار : 18 خرداد ۱۴۰۱ ساعت 13:23

راه اندازی سامانه مودیان و صدور صورت حساب الکترونیک آزمایشی


✤سازمان امور مالیاتی قصد دارد تا صدور صورت حساب مودیان را الکترونیک کند.

✤به گزارش اتاق اصناف ایران و بنابر اطلاعات واصله از سازمان امور مالیاتی، در راستای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان و مطابق با ماده ۳ آن، سازمان امور مالیاتی کشور، نسخه اولیه سامانه مودیان را راه اندازی کرده است تا امکان ثبت نام در سامانه و صدور صورت حساب الکترونیکی از سامانه مزبور فراهم شود. در این راستا به زودی فراخوان عضویت فعالان اقتصادی صادر خواهد شد.

✤لازم به ذکر است این سامانه در حال حاضر قابلیت صدور صورت حساب آزمایشی را برای مودیان منتخب دارد.