0
  • سبد سفارش کالا

اتحادیه صنف

تاریخ انتشار : 22 اردیبهشت 1401 ساعت 16:40

حق بیمه سال ۱۴۰۱ انواع بیمه‌های تأمین اجتماعی به تفکیک سهم کارگر، کارفرما و دولت
 حق بیمه 1401 نکات قابل توجه در محاسبات جدول:

حداقل دستمزد روزانه: ۱.۳۹۳.۲۵۰ ریال (افزایش ۵۷.۴ درصد)/ سایر سطوح: ۳۸ درصد+ رقم ثابت ۱۷۱.۷۲۲/ حداکثر دستمزد: ۷ برابر حداقل دستمزد روزانه
با افزایش ۵۷.۴ درصدی حداقل دستمزد پایه، حقوق کارگران از ۲.۶۵۵.۰۰ تومان در سال ۱۴۰۰ به ۴.۱۷۹.۰۰۰ تومان در سال ۱۴۰۱ رسید و با محاسبه مبلغ حق مسکن، بن خواربار و حق اولاد به بیش از ۶.۲۰۰.۰۰۰ تومان افزایش پیدا کرد.
کارفرمایان باید ماهیانه مبلغ ۸.۵۰۰.۰۰۰ ریال مزایای رفاهی و مبلغ ۴.۵۰۰.۰۰۰ ریال به عنوان حق مسکن به کارگران مشمول قانون پرداخت نمایند. چنانچه بر اساس مصوبه هیأت محترم وزیران، مبلغ حق مسکن قابل پرداخت به بیمه‌شدگان در سال ۱۴۰۱ افزایش یابد، مراتب مجددا جهت اقدام اعلام خواهد شد.
بیمه شدگان خاص به مهلت درج شده در فیش پرداخت توجه شود و حتماً در همان بازه زمانی اعلام شده در فیش، نسبت به پرداخت اقدام کنند.
لیست کامل انواع بیمه‌های تأمین اجتماعی در سال ۱۴۰۰ + درصد و مبلغ پرداخت
بیمه
بیمه
بیمه
منبع خبر : شناسنامه قانون