0
  • سبد سفارش کالا

همکاران ستادی

محمد رسولی

مسئول صدور و تمدید پروانه کسب

لیلا افشون

متصدی صدور پروانه کسب

محمد عزیزاللهی

مسئول فن آوری، دبیرخانه و هماهنگی امور

مریم شالی پور

مسئول مکاتبات واحد شکایات

فاطمه مرادیان

مسئول امور مالی اعضاء

مرضیه اصلانی

مسئول پیگیری واحدهای فاقد پروانه کسب

فرزانه کبیری

مسئول حسابداری

مهرداد مرادی

اپراتور

ملیحه قره داغی

کارمند واحد شکایات

علیرضا عباسی

مسئول انتظامات

زهره زین الدین

مسئول تشریفات

همکاران کمیسیون شکایات

شهرام اصلانی

ریاست کمیسیون شکایات

فاضل مولائی

نائب رئیس کمیسیون شکایات

فتحعلی رمضانی

عضو کمیسیون شکایات

غلامحسین ابوالحسنی شاهرودی

دبیر کمیسیون شکایات

همکاران کمیسیون حل اختلاف

مهدی ثقفی

ریاست کمیسیون حل اختلاف

صفی الله الیاسی

نائب رئیس کمیسیون حل اختلاف

مسعود دولت نیا

عضو کمیسیون حل اختلاف

حسین عباسی

عضو کمیسیون حل اختلاف

علی رنگرز

دبیر کمیسیون حل اختلاف

همکاران کمیسیون بازرسی

محمد اسماعیل رمضانی

ریاست کمیسیون بازرسی

محمدرضا نوروزی

نائب رئیس کمیسیون بازرسی

محمود نجمی

عضو کمیسیون بازرسی

سیداکبر فتاحی خاکی

عضو کمیسیون بازرسی

سید هادی علوی

دبیر کمیسیون بازرسی

همکاران کمیسیون فنی

حسین علیزاده

ریاست کمیسیون فنی

حسن آزادگان قمی

نائب رئیس کمیسیون فنی

داوود ابراهیمی

عضو کمیسیون فنی

مهدی شیخ سلفی

عضو کمیسیون فنی

مجید غلام آزاد

دبیر کمیسیون فنی

همکاران کمیسیون آموزش

سعداله فرخ نژاد مقدم

رئیس کمیسیون آموزش

داوود ربیع

نائب رئیس کمیسیون آموزش

امیر نجفی زاده

عضو کمیسیون آموزش

امیر جعفری سلمانی

عضو کمیسیون آموزش

سید امبر عباس افشار

دبیر کمیسیون آموزش

همکاران کمیسیون مالیاتی

محسن شهپرنیا

ریاست کمیسیون مالیاتی

حسین بهنام شجاعی

عضو کمیسیون مالیاتی

کاظم خاکی

عضو کمیسیون مالیاتی

ابراهیم عابدی

عضو کمیسیون مالیاتی

مسلم حیدری

عضو کمیسیون مالیاتی

یارعلی حسینی اصلی

عضو (اصلی) کمیسیون مالیاتی

وحید رجبعلی

عضو (علی البدل) کمیسیون مالیاتی