0
  • سبد سفارش کالا

صدور پروانه کسب
مدارک مورد نیاز جهت صدور پروانه کسب
۱ ثبت نام در سایت نوین اصناف
۲ ثبت نام در سایت اتاق اصناف تهران بابت کلاس آموزشی
۳ اصل و کپی سند مالکیت یا بنچاق یا مبایعه نامه از مالک
چنانچه مبایعه نامه یا (اجاره نامه) عادی بود توسط مجتمع قضایی یا دفتر اسناد رسمی برابر اصل گردد.
4 آخرین اظهارنامه مالیاتی
5 6 قطعه عکس 4*3
6 اصل و کپی کامل شناسنامه از تمام صفحات
7 اصل و کپی کارت پایان خدمت
8 آخرین مدرک تحصیلی
9 اصل و تائیدیه کدپستی 10 رقمی محل کسب
10 اصل و کپی کارت ملی

تذکر مهم: باتوجه به اعلام و تاکید معاونت نظارت بر اماکن عمومی ناجا نصب دوربین مداربسته و کپسول اطفای حریق در مکان صنفی الزامی می باشد.


مدارک لازم جهت شریک یا شرکاء
۱ اصل رضایت نامه محضری شریک و شرکاء
۲ اصل و کپی شناسنامه تمام صفحات
۳ اصل و کپی کارت ملی
۴ اصل و کپی کارت پایان خدمت
5 شماره تلفن همراه شریک یا شرکاء
مدارک لازم جهت ورثه یا وراث
۱ گواهی حصر وراثت
۲ مالیات بر ارث
۳ رضایت نامه از ورثه یا وراث
مدارک برای دریافت جواز شرکت
۱ اساسنامه
۲ روزنامه رسمی
۳ معرفی مدیرعامل از طرف هیئت مدیره شرکاء
همکاران جهت صدور پروانه کسب :

آقای رسولی | آقای عزیزاللهی