0
  • سبد سفارش کالا

محمد حسن طوسی

عضو هیئت مدیره اتحادیه درودگران و مبلسازان تهران

اینجانب محمد حسن طوسی ، متولد ۱۳۲۹ ، حدود ۵۰ سال است در صنعت مبلمان فعالیت و در حال حاضر عضو هیئت مدیره اتحادیه درودگران و مبلسازان تهران در حال فعالیت هستم .


سوابق فعالیت های اجرایی :
سه سال عضو هیئت رئیسه و سرپرستی اتحادیه درودگران و مبلسازان .
چهار سال نایب رئیس دوم و مسئول کمیسیون امور مالیاتی اتحادیه درودگران و مبلسازان تهران .
رابط اتحادیه درودگران با سازمان صنعت ، معدن و تجارت جهت رسیدگی به شکایات .
نماینده رئیس اتحادیه جهت رسیدگی و حل و فصل امور اتحادیه .
عضو هیئت مدیره اتحادیه درودگران و مبلسازان تهران .
دو سال حسابدار بسیج اصناف .
عضو شورای مرکزی و بسیج اتحادیه صنف درودگران و مبلسازان تهران .

درحال حاضر :
عضو هیئت مدیره اتحادیه درودگران و مبلسازان تهران .
عضو شورای مرکزی بسیج اتحادیه صنف درودگران و مبلسازان تهران .

راه های ارتباطی :

تلفن : ۰۱ ۷۱ ۶۳ ۶۶ (۰۲۱)
موبایل : ۰۹۱۲۱۱۴۱۲۸۹