0
  • سبد سفارش کالا

علیرضا عباسی

ریاست اتحادیه درودگران و مبلسازان تهران

اینجانب علیرضا عباسی ، متولد ۲۸/ ۰۳/ ۱۳۲۸ ، دارای مدرک فوق لیسانس حقوق بین المللی به عنوان رئیس اتحادیه درودگران و مبلسازان تهران در حال فعالیت هستم .
امید است با لطف حق تعالی بتوانیم خدمات ارزنده ای را به هم میهنان و اعضای صنف درودگران و مبلسازان تهران عزیز داشته باشیم !


سوابق آموزشی :
کاردانی ناپیوسته خدمات مشاور و حقوق صنف .
کارشناسی ناپیوسته حقوق قضایی .
کارشناسی ارشد حقوق بین الملل .
گواهینامه پایان دوره مرکز آموزش بازرگانی .

سوابق فعالیت های اجرایی :
تاسیس و مدیریت کلکسیون مبل پایتخت .
بازرس قانونی شرکت تعاونی درودگران و مبلسازان تهران در سال ۱۳۵۶ .
عضو هیئت مدیره ، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت تعاونی درودگران و مبلسازان تهران از سال ۱۳۵۷ لغایت ۱۳۶۵ .
عضو هیئت مدیره ، رئیس هیئت مدیره و دبیر اتحادیه صنف درودگران و مبلسازان تهران از سال ۱۳۶۵ لغایت ۱۳۹۲ .
عضو کمیته پنج نفره برگزار کننده نمایشگاه های بین المللی اداره محصولات وزارت بازرگانی در سال ۱۳۶۴ .
عضو هیئت مدیره ، دبیر و نایب رئیس هیئت مدیره و رئیس کمیسیون حقوقی اتحادیه تولید کنندگان و صادرکنندگان مبلمان ایران از سال ۱۳۹۷ لغایت ۱۳۹۸ .
نماینده اتاق اصناف تهران در شعبه دهم تعزیرات حکومتی استان تهران سال های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ .
مدیر دوم شعبه ۸۳۱ شورای حل اختلاف منطقه ۱۷ تهران .
مدیر گروه های اتحادیه های صنفی سامانه هم اندیشی تشکل های غیر دولتی ایران ، فراکسیون سازمان های مردم نهاد مجلس شورای اسلامی .

درحال حاضر :
رئیس اتحادیه صنف درودگران و مبلسازان تهران .
نایب رئیس اتحادیه تولید کنندگان و صادرکنندگان مبلمان ایران .

ارسال پیام به ریاست اتحادیه