0
  • سبد سفارش کالا

پیام ریاست اتحادیه

برای موفقیت در کار و پیشرفت در شروع یک کسب و کار پس از توکل به ذات الهی و استعانت از خدای مهر پیش از آنکه به سرمایه ، دانش و تجربه و ابزار و لوازم راه اندازی آن کسب و کار نیاز داشته باشیم ، به یک انگیزه و نیروی الهام بخش قوی نیاز است تا در پس سختی و ناکامی هایی که برایمان پیش می آید ، هم چنان استوار و با عزمی راسخ ثابت قدم بوده باشیم و همیشه سعی کنیم چشم اندازی را در منظر دیدگان داشته باشیم تا بتوانیم بر مبنای آن اهدافمان را مرور کنیم و هر روز آنها را به خود و دیگران یادآوری نمائیم .
امروزه کلید واژه راهبری در هر مجموعه و در مشی و مسیر پیش رو در این جمله خلاصه می شود که وقتی کارهای کوچک صورت می پذیرد می بایست درباره کارهای بزرگ تفکر کرد تا کارهای کوچک در مسیر درست پیش بروند، در واقع مهم ترین و قدرتمندترین دارایی یک فرد ذهن اوست ، یک ذهن آموزش دیده و آماده و پیشرو بیش از هر دارایی دیگری می تواند برای انسان ارزش آفرین باشد .
اکنون آماده ایم که تلاش و سعی کنیم زمان و انرژی خود را صرف حل موانع و مشکلات اعضاء که همانا عضو خانواده بزرگ صنف صنعت مبلمان و مصنوعات چوبی هستند نمائیم و به خواسته آحاد مردم و مراجعین اتحادیه توجه اثربخش داشته باشیم و اجازه ندهیم مشکلات ما را در حیطه و گرداب خود قرار دهد بلکه اهدافمان ما را به سوی موفقیت هدایت کرده چرا که در غیر این صورت ترس از شکست ها انسان را از رسیدن به اهداف دور نموده و در مقابل سخت کوشی و درس آموزی از شکست ها ، خود صفحه ای از کتاب موفقیت است .
ما و شما زمانی می توانیم نیازها را در حیطه کارمان شناسائی کنیم که به همان میزان باید برای رفع آنها اشتیاق داشته باشیم . البته پرواضح است که عزت و منزلت در کسب دارایی ها ، قدرت و مقام پیدا نمی شود بلکه در نیکی و فروتنی در کار و رویکرد مشتری مداری است پس سعی کنیم اعتبار خود را در کسب و کار بالا ببریم و با هم اندیشی سعی در رفع معضلات و مشکلات صنف و اعضاء داشته باشیم .
با اعلام مواضع آنچه که در سطور فوق به رشته تحریر درآمد در جهت تحقق خواسته ها و شعارهایمان دست تمنا به سوی شما اعضاء محترم دراز می کنیم و به تحقق چشم انداز و روزهای پرافتخار در پیش رو ، امید وافر داریم .
از اعضاء محترم و سخت کوش و پرتلاش انتظار و استدعا دارد در این مسیر مثل همیشه ما را یار و یاور باشند . توفیق شایان و سلامتی شما عزیزان و همراهان و همکاران گرانقدر را در خانواده بزرگ صنف درودگران و مبلسازان تهران از خداوند منان خواهانم .


به امید روزهای بهتر


علیرضا عباسی


رییس اتحادیه صنف درودگران و مبلسازان تهران