آخرین اقدامات اتحادیه پیرامون جلوگیری از برگزاری نمایشگاه مبلمان غیر مجاز

(اطلاعیه مهم)
باستحضار اعضای فهیم و حامی اتحادیه میرساند
با توجه انتشار اخباری مبنی بر برگزاری نمایشگاه مبلمان در تیر ماه سالجاری با مجوز اتحادیه صنف درودگران و مبلسازان تهران؛ اعلام میگردد
بدنبال سیاستهای مدون و اصلی هیات مدیره اتحادیه مبنی بر حمایت همه جانبه از اعضا خصوصا در برهه و شرایط کسادی بازار مجددا تاکید میگردد هیچگونه مجوزی از جانب اتحادیه برای برگزاری نمایشگاه مبلمان صادر نگردیده و با هر اقدام خودسرانه که با پشتیبانی سازمانهای دیگر درصدد انجام باشد بشدت برخورد قاطعانه صورت خواهد پذیرفت
بانشر این اطلاعیه ما را در رسالت صنفی خود یاری فرمایید
(رییس و اعضای هیات مدیره و بازرس اتحادیه صنف درودگرا ن و مبلسازان تهران)

Share this article

درباره اتحادیه

متن

آخرین خبر ها

خبر نامه

با ثبت نام در خبر نامه از جدید ترین خبر های اتحادیه با خبر شوید