اطلاعیه مهم در خصوص بخشودگی جرائم بیمه معوقه

بدینوسیله باطلاع کلیه کارفرمایان واحدهای تولید ، صنعتی ، معدنی و خدماتی میرساند:

آن دسته از عزیزانی که بدلیل عدم پرداخت حق بیمه ، مشمول جریمه گردیده اند، در صورت :

1- ارسال لیست

2-پرداخت حق بیمه حداقل 4 ماه از 18 ماه

می توانند با مراجعه به اداره مربوطه به خود با توافق در نحوه پرداخت حق بیمه های معوق مانده ، از بخشودگی جرایم برخوردار گردند.

                                     اتحادیه صنف درودگران و مبلسازان تهران

Share this article

درباره اتحادیه

متن

آخرین خبر ها

خبر نامه

با ثبت نام در خبر نامه از جدید ترین خبر های اتحادیه با خبر شوید