نحوه اطلاع از دریافت حق بیمه درمان تکمیلی

باطلاع اعضاء محترم میرساند  به منظور آگاهی اعضاء از نحوه محاسبه و مبلغ واریزی نسخه های تحویلی به شعبه بیمه ایران جهت پرداخت وجه در قالب قرارداد و میزان فرانشیز ، اعضاء گرامی می توانند به آدرس اینترنتی iranbbs.ir قسمت بیمه شدگان مراجعه و با درج کد ملی از میزان پرداخت حق السهم بیمه درمان تکمیلی مطلع شوند.

روابط عمومی اتحادیه صنف درودگران و مبلسازان تهران 

Share this article

درباره اتحادیه

متن

آخرین خبر ها

خبر نامه

با ثبت نام در خبر نامه از جدید ترین خبر های اتحادیه با خبر شوید