مبارزه با قاچاق کالا وارز

قابل توجه واحدهای صنفی :
باتوجه به تاکید و ابلاغیه اتاق اصناف تهران و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا وارزو تصریح ماده ۶۲ قانون نظام صنفی مبنی بر جلوگیری و عرضه و فروش کالای قاچاق ، بدینوسیله اعلام میگردد اعضاء محترم از عرضه و فروش کالای قاچاق (تحت هر شرایط) ممانعت نمایند بدیهی است مسئولیت عدم رعایت موارد بعهده اقدام کننده می باشد.
(روابط عمومی اتحادیه صنف درودگران ومبلسازان تهران)
                    

Share this article

درباره اتحادیه

متن

آخرین خبر ها

خبر نامه

با ثبت نام در خبر نامه از جدید ترین خبر های اتحادیه با خبر شوید