قابل توجه مدیران محترم پاساژها و مراکز فروش

احتراما" ضمن طلب توفیق و سلامت برای کسبه شرافتمند بالاخص اعضای محترم صنف درودگران و مبلسازان تهران بدینوسیله جهت یادآوری اعلام میدارد مقتضی است ارائه خدمت یا کالا در محل واحد صنفی انجام پذیرد و در مواردی که کالا یا خدمت در محل خارج از واحد صنفی و در کارخانه یا کارگاه بوده و معامله با وصف انجام می شود، تحمیل هزینه یا زحمت تدارک و آوردن آن تا فروشگاه به مشتری از نظر این اتحادیه با اخذ وحدت ملاک از بند ب ماده 64 قانون نظام صنفی مصداق تخلف " فروش اجباری خدمات " بوده و جریمه قانونی آن جبران خسارت وارده به خریدار و جریمه نقدی معادل 5 برابر خدمت اجباری خواهد بود. بدیهی است بسته به کیفیت توافق مشتری و واحد صنفی ، مشتری تکلیفی بیشتر از پرداخت هزینه یا انجام حمل بار از مسافت واحد صنفی تا اقامتگاه خود را نداشته و مازاد بر آن مشمول تخلف یادشده خواهد بود.

 

ومن ا... التوفیق

رییس اتحادیه صنف درودگران و مبلسازان تهران

عبدالحسین عباسی

Share this article

درباره اتحادیه

متن

آخرین خبر ها

خبر نامه

با ثبت نام در خبر نامه از جدید ترین خبر های اتحادیه با خبر شوید