قابل توجه اعضاء محترم

پیرو اعلام قبلی وبه منظور اجرای طرحهای حمایتی از اعضاء ودر راستای معرفی واحدهای صنفی دارای پروانه کسب به مراجعین و خریداران ؛طرح توزیع  شناسه (برچسب)واحدهای صنفی دارای جوازکسب آغاز گردید.
بدین منظور اعضاء جهت اخذ برچسب شناسه به اتحادیه صنف درودگران ومبلسازان تهران مراجعه نمایند.

Share this article

درباره اتحادیه

متن

آخرین خبر ها

خبر نامه

با ثبت نام در خبر نامه از جدید ترین خبر های اتحادیه با خبر شوید