کمیسیون آموزش

  • نیاز سنجی، برنامه ریزی و هماهنگی برگزاری دوره های آموزشی.
  • همکاری در برگزاری دوره های آموزشی متفاضیان صدور و تمدید پروانه کسب (موضوع بند ن ماده 30 قانون) بررسی و ارائه پیشنهاد در خصوص دوره های آموزشی مورد نیاز جهت ارتقاء دانش و مهارت اعضا.
  • همکاری در برگزاری دوره های آموزشی تخصصی فنی (مهارت شغلی) به منظور بالا بردن میزان اطلاعات و مهارت فنی و ارتقاء کارآیی صاحبان واحدهای صنفی.
  • انجام سایر امور ارجاعی از سوی اتحادیه.

درباره اتحادیه

متن

آخرین خبر ها

خبر نامه

با ثبت نام در خبر نامه از جدید ترین خبر های اتحادیه با خبر شوید