کمیسیون فنی

 

 

  • هماهنگی برای برگزاری آزمون صلاحیت فنی از متقاضیان پروانه کسب با مجوز سازمان های ذی ربط (و یا در قالب تفاهم نامه یا توافقنامه با آنها) جهت مشاغل فنی.
  • اظهار نظر در مورد تعیین ابزار فنی و متراژ مورد نیاز جهت اخذ پروانه کسب.
  • بررسی و اظهار نظر کارشناسی در مورد پرونده های ارجاعی از کمیسیون های حل اختلاف و رسیگی به شکایات.
  • همکاری با اتحادیه در جهت تشکیل بورس کالایی، روز بازارها و مکان استقرار میادین کالا.
  • کارشناسی مربوط به نرخ گذاری کالا و خدمات.
  • اظهار نظر در مورد ساعت کار اصناف و ضوابط ترافیکی برای صدور پروانه کسب.
  • انجام سایر امور ارجاعی از سوی اتحادیه.

درباره اتحادیه

متن

آخرین خبر ها

خبر نامه

با ثبت نام در خبر نامه از جدید ترین خبر های اتحادیه با خبر شوید